Tag Archives: quy định sở hữu nhà chung cư

Giữ nguyên quy định sở hữu nhà chung cư

Nếu thời hạn sở hữu nhà chung cư xác định theo thời hạn sử dụng của công trình sẽ không phù hợp với quy định pháp luật về tài sản quy định tại Bộ luật Dân sự, Luật Đất Đai, Luật Xây dựng. Các đề xuất về thời hạn sở hữu nhà chung cư mà […]

Phone