Tag Archives: chung cư

Người mua chung cư cần hiểu bất động sản hình thành trong tương lai là gì?

Thế nào là bất động sản hình thành trong tương lai

Bất động sản hình thành trong tương lai là gì? Theo Khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, bất động sản hình thành trong tương lai mà cụ thể là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình đang trong quá trình xây dựng, […]

Phone